Het grote belang van het welzijn van het kind krijgt ruimschoots aandacht in de mediationgesprekken.
Het grote belang van het welzijn van het kind krijgt ruimschoots aandacht in de mediationgesprekken.
Lees meer >>
 
Stap voor stap, te beginnen aan de mediationtafel, kunnen jullie ver komen.
Stap voor stap, te beginnen aan de mediationtafel, kunnen jullie ver komen.
Lees meer >>
 
Er moet hoe dan ook naar de kinderen geluisterd worden.
Er moet hoe dan ook naar de kinderen geluisterd worden.
Lees meer >>
 
De stap van ex-partners naar collega-ouders staat centraal in het mediationproces.
De stap van ex-partners naar collega-ouders staat centraal in het mediationproces.
Lees meer >>
 
< >
 

Welkom bij Mediation van nu

Gaan jullie uit elkaar? Lukt het niet langer om samen te leven en hebben jullie (jonge) kinderen?
Uit elkaar gaan (echtscheiding) is enorm heftig en ingrijpend. Het is vaak een periode van woede, verdriet, verwijten en onzekerheid over de toekomst. Je bent teleurgesteld. Zo had je het je niet voorgesteld toen je samen begon. In deze moeilijke periode ontkom je er niet aan om beslissingen te nemen en zaken te regelen. Denk aan beslissingen rondom de kinderen, het inkomen, het huis en de inboedel. Je moet erdoorheen. Je kunt niet anders.

Lees verder

Cursussen

Nieuws

08 maart 2018

Mediation van Nu KIEST voor het kind

Via de school van mijn kinderen kwam ik in aanraking met KIES. KIES staat voor Kind In EchtscheidingsSituatie. KIES is een programma dat kinderen begeleidt en sterker maakt bij de echtscheiding van hun ouders.

01 februari 2018

In 2018 gaat mediation in strafzaken door!

Een student van mij (Juridische Hogeschool) liep afgelopen najaar stage bij Bureau Mediation van de Rechtbank Oost-Brabant. Zijn onderzoek richtte zich op de vaststellingsovereenkomst in strafrechtmediations.

23 december 2017

Trouwen in algehele gemeenschap van goederen wijzigt per 1 januari 2018

Per 1 januari 2018 gaat de wet veranderen. De algehele gemeenschap van goederen wordt een beperkte gemeenschap van goederen.

22 november 2017

Misverstanden over rechten en plichten bij echtscheiding

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft berekend dat ongeveer een derde van alle huwelijken in Nederland eindigt in een echtscheiding. Dit maakt het des te belangrijker om te weten wat je rechten en plichten zijn als je geconfronteerd wordt met een echtscheiding. Daarover blijken in de praktijk nogal wat misverstanden te bestaan.