Convenant
 

Mediation

Mediation

Wat is Mediation?

In een mediation voeren de ex-partners onder begeleiding van een mediator een aantal gesprekken. Over het algemeen is een mediation in drie tot zes gesprekken afgerond. De mediator heeft de rol van neutrale procesbegeleider, die ervoor zorgt dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat de achtergrond van de conflictsituatie besproken wordt. Oude communicatiepatronen worden doorbroken.
In een mediation voeren de ex-partners onder begeleiding van een mediator een aantal gesprekken. Over het algemeen is een mediation in drie tot zes gesprekken afgerond. De mediator heeft de rol van neutrale procesbegeleider, die ervoor zorgt dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat de achtergrond van de conflictsituatie besproken wordt. Oude communicatiepatronen worden doorbroken.

De rol van de mediator

Er zit een aantal spelregels vast aan mediation. De mediator zorgt ervoor dat je die spelregels van tevoren uitgelegd krijgt en begrijpt en er ook beiden echt voor kiest. Anders werkt mediation niet. Beide ex-partners moeten het echt willen er samen uit te komen. De afspraken worden door de ex-partners uiteindelijk zelf gemaakt. De afspraken moeten voor beide ex-partners goed zijn. De mediator ziet daarop toe en helpt ook daarbij. De mediator zorgt ervoor dat alles dat geregeld moet worden, ook geregeld wordt en verschaft daarbij relevante informatie. Zij legt de afspraken vast in een ouderschapsplan (voor de kinderen) en in een convenant (overige afspraken). Indien er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap worden deze stukken bij de rechter ingediend via een advocaat. Dit regelt de mediator allemaal.
MfN Registermediator
NMV - De beroepsvereniging voor professionals in mediation