Kinderen 1
 

Scheiden

Scheiden

Kinderen

Als je uit elkaar gaat, neem je afscheid van elkaar als partners. Indien er een kind is of meerdere kinderen zijn, blijf je echter wel samen ouders. Dat kan heel erg moeilijk zijn. De stap van ex-partners naar “collega-ouders” krijgt daarom veel aandacht tijdens de mediation.
Als je uit elkaar gaat, neem je afscheid van elkaar als partners. Indien er een kind is of meerdere kinderen zijn, blijf je echter wel samen ouders. Dat kan heel erg moeilijk zijn. De stap van ex-partners naar “collega-ouders” krijgt daarom veel aandacht tijdens de mediation. Dat ouders op een spanningsvrije manier met elkaar kunnen communiceren na het uit elkaar gaan, is enorm belangrijk voor het welzijn en de toekomst van het kind. Hoe mooi is het als beide ouders aanwezig kunnen zijn bij belangrijke mijlpalen (zwemdiploma, eerste schooldag, voorstellingen, sportwedstrijden, afstuderen, huwelijk enzovoorts) in het leven van het kind, zonder dat het kind zich zorgen hoeft te maken over het feit of dat wel goed zal gaan? Hoe fijn is het als het kind vrijelijk kan vertellen over de leuke dag die hij of zij bij de andere ouder heeft gehad? Hoe belangrijk is het dat een kind nooit hoeft te kiezen tussen de ouders? Het grote belang van het welzijn van het kind krijgt ruimschoots aandacht in de mediationgesprekken. Dat is namelijk het allerbelangrijkste. Een prachtig initiatief waar ik scheidende ouders graag naar verwijs, is de website van Villa Pinedo.
“Als jullie dan toch gaan scheiden, word dan gelukkig”
Advies van Joy, op www.villapinedo.nl

Villa Pinedo is van en voor kinderen van gescheiden ouders. Maar ook ouders kunnen er terecht en krijgen er adviezen van kinderen. Want wat leeft er nu daadwerkelijk in de hoofden en harten van kinderen van gescheiden ouders? De brieven op de site zijn bijzonder aangrijpend.
Ik begeleid de ouders bij hoe zij op hun beurt hun kind(eren) het beste kunnen begeleiden. Hoe en wanneer vertel je nu aan je kind dat je uit elkaar gaat? En hoe vertel je dat op de school van je kind? Wie moet je verder inlichten? Eventueel kan er ook een kindgesprek met de mediator plaatsvinden. Er moet hoe dan ook naar jullie kind(eren) geluisterd worden.

Ouderschapsplan

Als je gehuwd bent of als er sprake is van een geregistreerd partnerschap en er zijn een of meer minderjarige kinderen, dan dient er op grond van de wet een ouderschapsplan te worden opgesteld bij scheiding. Ook als je samenwoont en beiden het gezag over de kinderen hebt, moet er een dergelijk ouderschapsplan komen. De mediator begeleidt de ouders hierbij en zal het ouderschapsplan op papier zetten. In de situatie van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zal het ouderschapsplan uiteindelijk via de advocaat naar de rechter worden gezonden, waarna de echtscheiding door de rechter wordt uitgesproken.

In het ouderschapsplan maken de ouders afspraken over:
  • wat ze belangrijke uitgangspunten vinden in de opvoeding van hun kinderen;
  • de verdeling van de kosten van de kinderen (kinderalimentatie);
  • de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken;
  • wanneer het kind bij welke ouder is;
  • hoe ze elkaar op de hoogte houden;
  • hoe ze samen belangrijke beslissingen nemen over het kind, zoals schoolkeuze, medische kwesties enzovoorts.

Stap voor stap worden deze afspraken onder begeleiding van de mediator doorgenomen en vastgelegd. Dat is niet altijd gemakkelijk. Beide ouders moeten achter de afspraken staan. Door inzicht in elkaars belangen en het belang van het kind voorop te stellen, worden duurzame oplossingen bereikt.

Een ouderschapsplan zal met het groter worden van jullie kind(eren) en het wijzigen van de omstandigheden om de zoveel jaar moeten worden aangepast. Mediation van Nu kan jullie daarbij helpen.

Kinderalimentatie

Als (juridisch) ouder van je kind ben je verplicht op grond van de wet om de kosten van de opvoeding en verzorging van je minderjarige kind te betalen. Het feit dat je uit elkaar gaat, brengt daar geen verandering in. Beide ouders blijven ook na de scheiding onderhoudsplichtig ten opzichte van hun kind. Je hebt deze plicht als ouder tot het kind 18 jaar geworden is. Indien het kind studeert, wordt deze onderhoudsverplichting verlengd tot de 21e verjaardag van het kind.

Kinderalimentatie betekent dat de niet-verzorgende ouder bijdraagt in de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen, na een (echt)scheiding. Tijdens de mediationgesprekken wordt bekeken wat de kinderen nu echt kosten. Dat wordt in kaart gebracht, want inzicht in de kosten is belangrijk. Wat is er nu daadwerkelijk nodig voor de kinderen om hen er na de echtscheiding niet, of zo min mogelijk, op achteruit te laten gaan (de subjectieve norm)? Op deze wijze kunnen jullie samen tot afspraken komen.
Ook is het mogelijk om daarnaast of in plaats daarvan een alimentatieberekening te laten maken door Mediation van Nu (de objectieve norm). Deze persoonlijke berekening wordt dan voor jullie gemaakt aan de hand van de zogenaamde Alimentatienormen (Tremanormen: www.rechtspraak.nl) die ook door de rechter worden gehanteerd bij de vaststelling van alimentatie. Daarbij wordt door Mediation van Nu gebruikgemaakt van een rekenprogramma dat tevens door de rechterlijke macht wordt gebruikt bij deze berekeningen. Uitgangspunten daarbij zijn de behoefte van de kinderen (Nibud-tabel) en de draagkracht van de ouders. Uiteindelijk, na overleg en vergelijk, wordt de kinderalimentatie vastgelegd in het ouderschapsplan.
MfN Registermediator
NMV - De beroepsvereniging voor professionals in mediation