Partners 1
 

Scheiden

Scheiden

Partners

Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat is een ingrijpende beslissing, zeker als er een of meerdere kinderen in het spel zijn. De periode van scheiding is vaak erg moeilijk. Je voelt je wellicht onzeker, gekwetst, verdrietig en boos. En juist nu moeten er afspraken worden gemaakt.
Jullie hebben besloten om uit elkaar te gaan. Dat is een ingrijpende beslissing, zeker als er een of meerdere kinderen in het spel zijn. De periode van scheiding is vaak erg moeilijk. Je voelt je wellicht onzeker, gekwetst, verdrietig en boos. En juist nu moeten er afspraken worden gemaakt. Wie gaat waar wonen, hoe gaan jullie het met de kinderen doen enzovoorts? Dat maken van afspraken met iemand van wie je gaat scheiden kan heel erg lastig zijn. Je gaat per slot van rekening niet voor niets uit elkaar. Een scheiding vol ruzie en verwijten ligt op de loer. De kinderen zullen dan echter de dupe zijn uiteindelijk. Dat willen jullie niet. Daarom kiezen jullie voor mediation.

Tijdens de mediation is er veel aandacht voor het afsluiten van het partnerstuk. Zo zal er stil worden gestaan bij:
  • de manier waarop jullie met elkaar communiceren (en ruzie maken) en de herstructurering daarvan;
  • het verwerkingsproces van een scheiding (wie bevindt zich waar in de rouwcurve?);
  • de scheidingsmelding (het tegenovergestelde van het huwelijksaanzoek, waarna de echte aanvaarding van de scheiding pas kan beginnen);
  • het verleden, jullie gezinnen van herkomst;
  • in hoeverre de bouwstenen voor een goede relatie aanwezig waren.

Jullie zullen elkaar los moeten laten als partners en de stap naar collega-ouders zetten. Dat is helemaal niet makkelijk. Maar stap voor stap, te beginnen aan de mediationtafel, kunnen jullie ver komen.

Partneralimentatie

Partneralimentatie is het bijdragen in de kosten van levensonderhoud door de ene partner aan de andere partner, wanneer deze laatste niet in voldoende mate in zijn of haar eigen levensonderhoud kan voorzien (en hij of zij deze inkomsten ook niet in redelijkheid kan verwerven). Kort gezegd, de kostwinnaar zal dus partneralimentatie betalen aan de partner die minder of niet verdiend en bijvoorbeeld meer voor de kinderen zorgt. Deze verplichting kan alleen bestaan als er sprake was van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Dan -zo zegt de wet- is er door de partners namelijk voor gekozen om “voor elkaar te zorgen” en die zorgplicht duurt voort, ook na afloop van het huwelijk. Na samenwonen bestaat er dus geen recht op partneralimentatie. De maximale termijn voor partneralimentatie is in principe twaalf jaar. Het verschil tussen kinderalimentatie en partneralimentatie is dat kinderalimentatie een zuivere kostenvergoeding is en partneralimentatie is dus eigenlijk een verdeling van inkomen. Overigens gaat de kinderalimentatie voor: draagkracht (ruimte om te betalen) dient allereerst aan kinderalimentatie te worden besteed. Pas daarna wordt bekeken of er nog ruimte is voor partneralimentatie.

Je mag als partners zelf afspraken maken over de partneralimentatie. Ook kan Mediation van Nu een persoonlijke berekening voor jullie maken. Er zal daarbij worden gekeken naar financiële factoren (behoefte en draagkracht, manier van leven tijdens het huwelijk), maar ook naar niet-financiële factoren, zoals de duur van het huwelijk, de leeftijd van de partners, de omstandigheid dat er minderjarige kinderen zijn, de taakverdeling binnen het huwelijk enzovoorts. Deze persoonlijke berekening wordt voor jullie gemaakt aan de hand van de zogenaamde Alimentatienormen (Tremanormen: www.rechtspraak.nl) die ook door de rechter worden gehanteerd bij de vaststelling van alimentatie. Daarbij wordt door Mediation van Nu gebruik gemaakt van een rekenprogramma dat tevens door de rechterlijke macht wordt gebruikt bij deze berekeningen. Uiteindelijk worden de afspraken na overleg neergelegd in het convenant. Degene die alimentatie ontvangt, mag niet beter af zijn dan de partner die moet betalen.
MfN Registermediator
NMV - De beroepsvereniging voor professionals in mediation