Convenant
 

Werkwijze

Werkwijze

Het mediationproces

De mediator met het voeren van een intakegesprek van een half uur tot drie kwartier. Een aparte intake met ieder van de partners behoort ook tot de mogelijkheden. Aan de intake zijn geen kosten verbonden. Tijdens de intake leg ik de spelregels van mediation uit.

Intake

De mediator met het voeren van een intakegesprek van een half uur tot drie kwartier. Een aparte intake met ieder van de partners behoort ook tot de mogelijkheden. Aan de intake zijn geen kosten verbonden. Tijdens de intake leg ik de spelregels van mediation uit. Deze staan ook beschreven in een mediationovereenkomst die ik na de intake aan jullie beiden meegeef, zodat je het nog eens rustig door kan lezen. Het is de bedoeling dat beide partners goed nadenken of ze zich willen verbinden aan de spelregels. Een van de spelregels is bijvoorbeeld dat de mediationgesprekken vertrouwelijk zijn.

Gesprekken

Indien beide partners aangeven dat ze zich willen verbinden aan de spelregels, kan de mediation beginnen. Er volgt dan een aantal gesprekken (drie tot zes gemiddeld). Tijdens het eerste gesprek wordt de mediationovereenkomst getekend.

We zitten in principe met zijn drieën aan tafel. De gesprekken verlopen via een min of meer vast stappenplan. De mediation bestaat met andere woorden uit een aantal fasen. Dit is niet zomaar willekeurig. Het stappenplan is erop gericht om uiteindelijk samen afspraken te kunnen maken. Een gesprek met de kinderen kan tot de mogelijkheden behoren, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de behoefte en de situatie.

Afspraken schriftelijk vastleggen

Aan het einde van de mediation worden de afspraken door mij verwerkt. Afhankelijk van de situatie wordt er een ouderschapsplan opgesteld en een (echtscheidings)convenant.

Rechterlijke uitspraak

Indien er sprake is van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap, dan dient de rechter de echtscheiding uit te spreken. De mediator zal een advocaat verzoeken het echtscheidingsconvenant en het ouderschapsplan in te dienen bij de rechtbank. De advocaat stelt hiertoe een verzoekschrift op. De rechter zal de echtscheiding vervolgens uitspreken. Daarna wordt er een zogenaamde akte van berusting getekend bij de advocaat. De uitspraak moet daarna nog worden ingeschreven in de Registers van de Burgerlijke Stand. Al met al moet je rekenen op een periode van zo’n 4 maanden.
MfN Registermediator
NMV - De beroepsvereniging voor professionals in mediation